بعد از یک استراحت خوب حال می ده دوباره کار را شروع کرد. این سفر همش ورزش بود..توی کوهای آلپ دوچرخه سواری کردن یک تجربه عجیبیه...سختی وحشتناکی که بتونی رو کوه دوچرخه بزنی اما بلافاصله با منظره هایی که می بینی قدرانی می شی که این زحمت به خودت دادی. یک روز از این تعطیلات مسابقه دوچرخه سواری کیان بود..من و خانوم همکارهای کیان میون راه اونها را تشویق می کردیم خیلی قشنگ بود که لحظات مقاومتشون را ببینی...کیان وقتی که مسیر را تموم کرد تا یک ساعت فقط هر چی خورده بود را بالا میاورد اما خیلی شاد بود نمی تونست باور کنه که مسیری که تور فرانسه طی می کنه اون هم این کار را کرده..یک عکس از این لحطاتشو حتما می دارم تو وبلاگم.

دریا کوچولو شیرین و شیرینتر شده..در تمام مدت از خوشحالی داره جیغ می زنه. پس فردا دخترم ۶ ماهش می شه و هنوز این گذشت زمان باورم نمی شه....دریا به سختی دهان برای غذا و طعمهای جدید باز می کنه . همه کلکها را پیش می گیرم اما دلش نمی خواد چیزی بخوره ( شین جان روشهای تو را هم انجام دادم هنوز جواب نداده) تنها چیزی که می خوره چای هست انگاری به خاله پروینش و ناهید رفته...

زیبایی های کشور فرانسه چنان تاثری گذاشته که باعث شد برم و اسمم را برای کلاس زبان فرانسه بنویسم امیدوارم که از عهده اش بر بیام.

 

لینک
پنجشنبه ۱٤ شهریور ،۱۳۸٧ - Tahereh Keimanesh