تعطیلات   

تعطیلات فوق العاده خوبی بود کلی نیرو گرفتم. فعلا یک عکس از نی نی با باباش  در کوههای آلپ تا بعدا

لینک
چهارشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸٧ - Tahereh Keimanesh