هیی ایران   

هوراااااااااا من دارم میرم ایران.....انشاله اونجا وقت پیدا می کنم و بیشتر می نویسم...
فقط امیدوارم که نی نی به سلامت برسه
لینک
شنبه ٢٤ فروردین ،۱۳۸٧ - Tahereh Keimanesh