نی نی بدنیا نیومده٬ انگاری هم قصد اومدن نداره۲ شاید می خواد که واقعا ۲۹ فوریه بدنیا بیاد
آخه امسال سال کبیسه هست و تا ۴ سال دیگه از ۲۹ فوریه خبری نیست۲ فکر کنم می خواد آخر هلندی بازی در بیاره و به فکر پدر مادرش باشه که واسش هر ۴ سال یک بار تولد بگیرند.
بابام امروز تهدیدم کرده که اگه با دوشنبه نزام٬ میره ایران٬ می گه این هم وقت زاییدن بود نزدیک عید که ما خیلی کار داریم
راستش دیگه از انتظار خسته شدم٬ کیان هم همینطور...
نکنه نی نی با ما قهر کرده یا می خواد اینقدر صبر کنه که وزنش عین هلندیها بشه.
خلاصه دعا کنین واسم که نی نی سالم بدنیا بیاد و همه چیز به خوبی پیش بره٬ یک کم ترسیدم از زایمان ٬ اون اعتماد به نفس قبلی را از دست دادم.
خلاصه به محض اینکه خبری شد عکس نی نی را اینجا می ذارم.
لینک
پنجشنبه ٩ اسفند ،۱۳۸٦ - Tahereh Keimanesh