انرژی همراه با مريضی   

به شدت مریضم٬ این سومین باری که تو دوران حاملگی سرماخوردگی شدید گرفتم٬فکر کنم نی نی منو به شدت ضعیف کرده چون توی این سه سال گذشته با این هوای سرد هلند هیچ وقت مریض نشده بودم....اما جالب اینه که هر وقت سفر به ایران اومدم مریض شدم٬ این هلندی ها  با این مغز اقتصادیشون خیلی راه حلهای خوبی برای مصرف کم انرژی و همچنین کمتر مریض شدن پیدا می کنند.

مثلا خونه رو مثل ایرانیها خیلی گرم نمی کنن که اگه بیرون رفتی زودی سرما بخوری و شبها دمای رادیاتور کمتر می کنن باز هم برعکس ما ایرانیها٬ تو خونه با لباس کم راه نمی رند که بجاش رادیاتورها رو  زیاد کنند...به نظر من ما هم باید یک کم بیشتر به مصرف انرژی فکر کنیم...کمتر رادیاتورها رو با پنجره باز زیاد کنیم.

امروز سر کار نرفتم ٬کلی کار داشتم ٬ من برم  استراحت کنم مگه که برای فردا جون داشته باشم.

لینک
دوشنبه ٢٦ آذر ،۱۳۸٦ - Tahereh Keimanesh